Мисија и визија

Мисија и визија на Еквалитас Социал / Equalitas Social

Мисија

Нашата мисија е да ги поттикнеме поединците и заедниците на кои им е потребна преку обезбедување пристап до основните ресурси, промовирање на образованието и застапување за социјална правда. Ние се стремиме да создадеме свет во кој секој ќе има можност да го достигне својот целосен потенцијал, без оглед на нивното потекло или околности.

Со тоа, ги поставивме следните цели :

 • Почитување, унапредување и јакнење на човековите права и слободи како еден од најзначајните општествени вредности во демократското општество преку принципот на владеење на правото
 • Врши едукација за човеките права и слободи на граѓаните
 • Хуманитарни активности преку собирање средтства и нивно насочување кон одредени сегменти во општеството кои се од интерес за пошироката јавност, како што се образование, животна средина, спорт како и едукација на млади од секоја област
 • Нуди поддршка и развој на граѓанското општество
 • Организација на јавни дебати и семинари
 • Вршење на дејности и активности за унапредување и поддршка на образованието на талентирани ученици и студенти.
 • Одржување на работилници
 • Вршење на дејности и активности за поддржување на заедницата преку помош ( материјална и нематеријална ) на ранливи категории на граѓани
 • Вршење на дејности и активности за унапредување и поддршка на образовнието на талентирани ученици и студенти
 • Соработка со слични организации од земјава и од странство
 • Се здружува со други здруженија на граѓани и членува во меѓународни и регионални организации
 • Зголемување на свеста на граѓаните преку промотивен материјал, онлајн настани и семинари поврзани со хуманоста
 • Таргетирање на ранливите преку истражување и анализи
 • Други работи кои не се предвидени со програмата, а во текот на работата на здружението ќе се појават како важни за решавање

Визија

Нашата визија е свет во кој секој човек ги има потребните алатки и поддршка за да изгради подобар живот за себе и за својата заедница. Сметаме дека секој заслужува пристап до образование, здравствена заштита и економски можности и посветени сме оваа визија да стане реалност преку нашата работа. Замислуваме свет во кој нееднаквоста е минато, и каде секој човек е ценет и почитуван поради нивните уникатни придонеси и способности. 

Телефонски донации

Deutsche_Telekom_2022

14151

За корисниците на Телеком. Цената на повик изнесува 100ден.

Logo_of_A1

14153

За корисниците на А1 Македонија. Цената на повик изнесува 100ден.

Во ЕКВАЛИТАС СОЦИАЛ, ние веруваме дека секој придонес, без разлика колку е голем или мал, може да направи разлика. Затоа прифаќаме донации од секаков вид, не само финансиски придонеси. Без разлика дали се работи за вашето време, вештини или ресурси , вашата поддршка е непроценлива за нашата мисија и за заедниците на кои им служиме.

Ги поздравуваме сите типови на донации, како што се материјали, опрема и услуги, како и волонтерски можности за поединци и групи кои се страстни да направат позитивно влијание. Ние исто така прифаќаме подароци од акции, хартии од вредност и недвижен имот и нудиме персонализирани опции за давање за оние кои сакаат да имаат долгорочно влијание.

Доколку сте заинтересирани да ја поддржите нашата работа на начин што ги надминува финансиските придонеси, ве молиме не двоумете се да не контактирате. Нашиот тим е тука да одговори на сите прашања што можеби ги имате и да ви помогне да го најдете најдобриот начин да се вклучите.

Ви благодариме за вашата континуирана поддршка и за вашата посветеност да создадете подобар свет за сите

Во ЕКВАЛИТАС СОЦИАЛ, ние сме благодарни за поддршката на бизнисите кои ја споделуваат нашата страст за создавање подобар свет. Без разлика дали тоа е преку финансиски придонеси, донации во натура или волонтерски можности, ние веруваме дека бизнисите играат клучна улога во создавањето трајни промени.

Ја поздравуваме секоја форма на соработка со бизниси кои се усогласени со нашата мисија и вредности. Од маркетинг кампањи поврзани со каузата и волонтерски програми на вработени, до донации на производи и спонзорства на настани, постојат многу начини на кои бизнисите можат да направат разлика и да ја поддржат нашата работа.

Ако сте сопственик на бизнис или претставник заинтересиран за поддршка на нашата организација, не двоумете се да не контактирате. Нашиот тим е тука да ви помогне да го пронајдете најдобриот начин да се вклучите и да имате позитивно влијание во животите на оние на кои им служиме.

Ви благодариме за вашата континуирана поддршка и за вашата посветеност да создадете подобар свет за сите.